SENEXIA

Προώθηση της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ατόμων ηλικίας άνω των 50

3680297_PL09NQ0-scaled-pwxq8vy7nxgrk2ph4aehaiqh70wxggbjdwjt1ugxgw

ΑΡΧΙΚΗ

Ο πληθυσμός της ΕΕ γερνάει ραγδαία. Σε πολλούς τομείς, η εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα αποτελέσει, επομένως, μείζονα πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια θα είναι σημαντικά υψηλότερος από τον αριθμό των νέων εργαζομένων.

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι τα άτομα άνω των 50 ετών που συνεχίζουν να εργάζονται παραμένουν κοινωνικά ενεργοί και υγιείς. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχία των εργοδοτών τους.

Τα άτομα άνω των 50 ενθαρρύνονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, αλλά ταυτόχρονα βρίσκονται σε καταστάσεις αδύνατης διαχείρισης της σταδιοδρομίας από τους εργοδότες, τόσο για τη διατήρηση της απασχόλησης όσο και για την πρόσληψη. Είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στη μακροχρόνια ανεργία και τα άτομα ηλικίας 60 έως 64 ετών έχουν χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στην οικονομική ανάπτυξη.

Μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι όσοι είναι ηλικίας 65 ετών και άνω ή "συνταξιούχοι" είναι έτοιμοι να εργαστούν ή να απασχοληθούν με μερική απασχόληση, γεγονός που θα μπορούσε σαφώς να καλύψει το "κενό" στην προσφορά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Άλλες έρευνες που αναφέρονται στην αξιολόγηση των ρόλων της επιχειρηματικότητας δείχνουν ότι η αυτοαπασχόληση των ηλικιωμένων ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και τους παρακινεί να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να αποδώσουν καλά σε αυτά.

Συνοψίζοντας, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην κατάρτιση των ηλικιωμένων, ενώ διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα.

Σχετικά με το Έργο

Παντού στην Ευρώπη, ο πληθυσμός γερνάει, ενώ δεν προάγεται η απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα να προσφέρουμε εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία στους ηλικιωμένους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ψηφιακή μετάβαση και να είναι σε θέση να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Στόχος

Μέσω του έργου SENEXIA, αποσκοπούμε να καταπολεμήσουμε τις ηλικιακές διακρίσεις με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της "πρόσβασης στην κατάρτιση" για την απασχόληση των ηλικιωμένων και την επιχειρηματικότητα.

Ειδικοί στόχοι

Μέσω του έργου SENEXIA φιλοδοξούμε να:

δράσουμε κατά του αναλφαβητισμού των ηλικιωμένων και να βελτιώσουμε τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων για να καταστήσουμε αυτόν τον πληθυσμό πιο αυτόνομο

βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην πρόσβαση σε ευκαιρίες

αντιμετωπίσουμε την πιθανή πηγή διακρίσεων λόγω ηλικίας

Πόροι

Η ομάδα έργου SENEXIA θα δημιουργήσει

Πρόγραμμα κατάρτισης για ηλικιωμένους επιχειρηματίες

Αυτό το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη μετάβαση από την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα

  • Ενότητα1: βασικός ψηφιακός αλφαβητισμός
  • Ενότητα2: ψηφιακά εργαλεία στις επιχειρήσεις
  • Ενότητα3: ψηφιακή μάθηση και κατάρτιση
  • Ενότητα4: ψηφιακή επικοινωνία μάρκετινγκ
  • Ενότητα5: δημιουργία διαδικτυακών επιχειρήσεων
  • Ενότητα 6: Διαδικτυακή διαχείριση επιχειρήσεων

Διαδραστικό κιτ infographic

Ανάπτυξη infographic πόρων για την προώθηση της ψηφιακής ετοιμότητας των ηλικιωμένων για επιχειρηματικότητα και αυτοαπασχόληση. Οι ενημερωτικοί πόροι είναι διαδραστικοί και απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, καθώς είναι διαθέσιμοι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευτές θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό υλικό που παρουσιάζεται.

Ενδυνάμωση και αφηγήσεις

Κατά τη διάρκεια του έργου θα αναπτυχθούν εμπνευσμένες και ευαισθητοποιημένες σύντομες ιστορίες (βίντεο). Αυτά τα βίντεο θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό των χωρών εταίρων, καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τα προβλήματα της κοινωνίας που γερνάει.

Η πλατφόρμα Mooc για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρηματιών μεγαλύτερης ηλικίας

Όλοι οι μαθησιακοί πόροι και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στο SENEXIA MOOC στη διεύθυνση
Συνεργάτες

Το προτεινόμενο μοντέλο για τη βελτίωση των ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων στο πλαίσιο του έργου SENEXIA αναπτύσσεται σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ: Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Φινλανδία.

Générations Solidaires Val d'Oise 95

Η GSVO 95 είναι μια ένωση που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010, με σκοπό να ενεργεί για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τμήματος Val-d'Oise. Οι κύριες δραστηριότητες της GSVO 95 είναι δραστηριότητες κοινωνικοπολιτιστικής μάθησης μεταξύ των γενεών που αποσκοπούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης διαφόρων ομάδων-στόχων. Μέσω της ιστοσελίδας συλλογικής κατάρτισης, εργαστηρίων και κοινωνικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων, η GSVO 95 προωθεί την κοινωνική ποικιλομορφία, την ανεκτικότητα και την ισότητα.

The Rural Hub CLG

 Rural Hub ιδρύθηκε το 2012 από μια ομάδα επαγγελματιών της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγροτικής ανάπτυξης ως απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις της Ιρλανδίας. Από την ίδρυσή του, το Rural Hub παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε τοπικούς κατοίκους, επαγγελματίες, κοινοτικές ομάδες και ΜΚΟ. Ειδικευόμαστε στην κοινοτική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία δικτύων και προσφέρουμε μια σειρά τοπικών πρωτοβουλιών που εμπλέκουν μειονεκτούντες νέους της υπαίθρου, κοινότητες μεταναστών, απομονωμένους ηλικιωμένους κατοίκους, οικογένειες και εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Συνεργαζόμαστε με αυτές τις ομάδες, χρησιμοποιώντας δημιουργικές προσεγγίσεις και τη δοκιμή ψηφιακών μέσων για να υποστηρίξουμε τη μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων στην κομητεία Κάβαν. Έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο ενδιαφερομένων φορέων σε ολόκληρη την κομητεία, οι οποίοι υποστηρίζουν το έργο μας σε θεματική βάση. Μέσω του γραφείου μας στην κοινότητα, παρέχουμε άτυπα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων μέσω των προγραμμάτων μας Social Mornings και Educational Afternoons και μέσω των προγραμμάτων μας "Η νεολαία στα ψηφιακά μέσα" που διεξάγουμε στη Ζώνη Ψηφιακών Μέσων (DMZ) στη Βιρτζίνια του Κάβαν.

INTEGRA FILDER E.V.

Η INTEGRA Filder e.V. είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που εκτελεί έργο ένταξης από και για άτομα με και χωρίς μεταναστευτικό ιστορικό στο Filderstadt και στην περιοχή της Στουτγάρδης - ανεξαρτήτως καταγωγής, πολιτισμού και θρησκείας. Το επίκεντρο είναι το εκπαιδευτικό έργο για παιδιά, νέους και ενήλικες με ειδικές προσφορές για τις γυναίκες. Η προσφορά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από χαμηλό υπόβαθρο έως τριτοβάθμιες εκπαιδευτικές προσφορές στους τομείς της γλώσσας, του πολιτισμού, της παιδαγωγικής, της υγείας, της ενδυνάμωσης, της κοινωνικής συμμετοχής, της οικολογίας, της προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος, καθώς και της τέχνης. Η ένωση συνεργάζεται σε ένα ευρύ δίκτυο με εταίρους, οργανισμούς και ενώσεις διαφόρων προσανατολισμών. Η INTEGRA λειτουργεί ως συντονιστής και εταίρος ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει η εμπιστευτική επαφή με τους κατοίκους της περιοχής, τόσο με τους μετανάστες όσο και με τον γηραιό πληθυσμό, η συνάντηση των οποίων καθίσταται δυνατή και προωθείται με βιώσιμο τρόπο στο πλαίσιο των προσφορών μας. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην προσαρμογή των υπηρεσιών μας στις ανάγκες των ανθρώπων και στην από κοινού υλοποίηση έργων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η ποιότητα της εργασίας μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Περισσότερες πληροφορίες στο www.integra-bildung.de

Anmiro Oy

Η Anmiro Oy έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διεθνών έργων που στοχεύουν στην υποστήριξη των νεοεμφανιζόμενων επιχειρηματιών, της αυτοαπασχόλησης, της αγροτικής επιχειρηματικότητας (τουρισμός και πολιτισμός), των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην υποστήριξη της ένταξης ευάλωτων ομάδων, π.χ. ηλικιωμένων, μεταναστών, εθνικών μειονοτήτων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για ομάδες έργων, όπως η εκπαίδευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, η εφαρμογή και η διαχείριση της ποιότητας και η εσωτερική/ εξωτερική αξιολόγηση. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Anmiro μπορείτε να βρείτε στο anmiro.net 

και στη διεύθυνση επικοινωνίας : kallio@phpoint.fi

DRUZHESTVO ZNANIE

 Ο Σύλλογος Znanie Σόφια είναι ένας οργανισμός με πολυετή επιτυχημένη εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση. Τα προγράμματά μας επικεντρώνονται κυρίως στη μη τυπική εκπαίδευση (διαδραστικές μέθοδοι μάθησης), την κατάρτιση εκπαιδευτών, τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις δραστηριότητες για τη νεολαία και την αύξηση της ανεκτικότητας, την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του πολιτισμού, τις διαγενεακές δραστηριότητες. Από το 2011 η Κοινωνία της Γνώσης - Σόφια είναι το ίδρυμα βάσης του Πανεπιστημίου της Σόφιας η "Αγία Γνώση" είναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημίου της Σόφιας.

Development Agency of Karditsa - AN.KA. S.A.

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ. ΑΕ είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων. Αυτά αποτελούν τα διακριτά τμήματα της παρέμβασής της. Είναι δε, το αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και διεκδίκησης/εκπροσώπησης. Μέσω των προγραμμάτων και των έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστικών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα. Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην «οικοδόμηση ικανοτήτων» και στην «ενδυνάμωση» του τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του οράματος, το οποίο επικαιροποιείται και εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής διαβούλευσης.

www.anka.gr

[gtranslate]
Εκδηλώσεις και Εργαστήρια

Πιλοτική εκδήλωση

Μια τοπική ομάδα εργασίας σε κάθε χώρα εταίρο θα δοκιμάσει και θα επικυρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης (PPR1), τα infographics (πηγές (PPR2) και την πλατφόρμα MOOC Learning (PPR4) για να αξιολογήσει τις πτυχές του προγράμματος κατάρτισης που θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή/και να τροποποιηθούν και πώς, σύμφωνα με τους στόχους των αποτελεσμάτων του έργου.

Εθνικά σεμινάρια SENEXIA

Σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι πόροι και το εκπαιδευτικό υλικό του έργου SENEXIA θα παρουσιαστούν και θα μοιραστούν με ένα πολύ διαφορετικό ακροατήριο εκπροσώπων οργανώσεων ανώτερων στελεχών, εργοδοτών και των ενώσεών τους, ιδρυμάτων και οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την απασχολησιμότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (εκπαίδευση ενηλίκων, πανεπιστήμια, ενώσεις ΜΜΕ, τοπικές αρχές κ.λπ.). Αυτά τα μονοήμερα επιχειρησιακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο στη Γαλλία, τη Φινλανδία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Στόχος είναι να παρουσιαστεί, να επιδειχθεί και να δοκιμαστεί η πλατφόρμα μάθησης Senexia, με τους δυνητικούς χρήστες της - ηλικιωμένους, καθώς και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

Νέα

Εδώ θα βρείτε όλα τα ενημερωτικά δελτία και τα δελτία τύπου για το έργο!

Ενημερωτικό δελτίο #1

Ενημερωτικό δελτίο #2

Ενημερωτικό δελτίο #3

Ενημερωτικό δελτίο #4

Συμμετέχετε!
Για να συμμετάσχετε και να υποστηρίξετε το έργο μας, κάντε like και ακολουθήστε μας στο Facebook:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αριθμός έργου: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000027099
@ Copyright 2022 | All Right Reserved
el